Hur vi kan få både glada kunder och glada utvecklare?

När vi utvecklar och levererar en sajt så missar vi ofta de mål som kunden satt upp och vi uppfyller inte heller de behov som kunden har. Det innebär frustrerade kunder, men också frustrerade utvecklare. Vad beror detta på? Kan vi identifiera några delar som ställer till problem? Och hur skulle vi kunna lösa problemen? Kan det agila tänkandet och arbetssättet göra så att vi får både glada kunder och glada utvecklare?

Speaker(s)

Ulrika Mengshoel Wedelin
Product owner
Wunderkraut