SVEA Media

SVEA Media säljer idag annonsutrymme i svensk morgonpress. Det är en unik tjänst där man direkt via webben kan planera sin annonskampanj. Man når över 5 miljoner kontakter via 87 tidningar. Genom att konfigurera val av tidningar, format och placering samt antal införanden får man tillbaka räckvidd, netto/brutto -pris med beräknad rabattsats. Det finns även en räckviddsnavigator som visualiserar geografisk spridning. Resultatet av konfiguratorns beräkningar kan laddas ner och sparas. Förutom möjligheten att kunna skräddarsy kampanjer finns även snabbvalsformats funktionalitet som räknar ut pris på ett specifikt format i alla tidningar. SVEA:s annonskonfigurator är en mycket uppskattad och användbar tjänst. Gå gärna in och räkna på vad en helsides-annons i alla svenska morgontidningar kostar?

http://www.sveamedia.se/