Göteborgs Räddningsmission

Hos Räddningsmissionens är Drupal commerce integrerat med en fullskalig webbshop. Produkterna presenteras på ett mycket tilltalande sätt med betalkoppling via Dibs. Det är tydligt för besökaren att de är inne i en webbbutik men helt utan att designen liknar den traditionella e-handelsdesignen.

http://www.raddningsmissionen.se